Thứ 7, ngày 26-05-2018
Sức khỏe sinh sản vị thành niên
Thứ Hai, 08/08/2016, 07:49
Sức khỏe sinh sản vị thành niên

SC KHE SINH SN V THÀNH NIÊN


V Thành Niên (VTN) là gì ?


o Là ng
ười đang chuyn tiếp t tr con sang người trưởng thành. Tui t 10 – 19 tui ( Theo WHO ) và chia làm 3 giai đon:


– Giai đo
n đu: 10 tui – 13 tui.


– Giai đo
n gia: 14 tui – 16 tui.


-Giai đo
n sau: 17 tui – 19 tui.


o M
c đánh du s trưởng thành v mt sinh hc ca cơ th, chia làm 2 giai đon:

– Giai đon tin dy thì.


– Giai đo
n dy thì hoàn toàn :


* V
i n khong 13 – 14 tui đánh du bng kỳ kinh nguyt đu tiên.


* V
i nam khong 14 – 15 tui, đánh du bng ln xut tinh không ch đnh đu tiên.


Vì sao ph
i chăm lo sc khe sinh sn VTN ?


o Giai đo
n phát trin nhanh v th cht và có nhiu nhng thay đi trong tâm sinh lý.


o Giai đo
n quan trng trong vic đnh hình nhân cách đ làm ch bn thân v nhng hành vi tình dc, nhng kiến thc chăm sóc bo v sc khe sinh sn sau này.


o V
thành niên ngày nay có nhiu điu kin hơn đ tiếp cn vi thông tin, kiến thc mi, hin đi nhưng cũng phi đi mt vi nh

Chia sẻ bài viết
    Twitter
Bình luận:
Chương trình đào tạo
Sự kiện tiêu biểu
Ảnh hoạt động
học sinh
Khánh thành
Khởi công
Video tiêu biểu
Thống kê

: Nguyễn Minh Quân

: 15778

: 656

: 23