doanthidiem
Tất cả vì học sinh thân yêu ...
Video
Tiện ích

Giáo viên đăng nhập

Thời tiết
3 sự kiện của ngành GD - ĐT trong tháng 7
3 sự kiện của ngành GD - ĐT trong tháng 7

Trong 2 ngày 19-20/7, tại Lâm Đồng, 3 hội nghị quan trọng của ngành giáo dục sẽ được tổ chức.

Đó là: Hội nghị tổng kết năm học 2012 - 2013, triển khai nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và GDCN; Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng THTT-HSTC’’ giai đoạn 2008 - 2013 và Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 
GS. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trì Hội nghị tổng kết năm học khai mạc ngày 19/7.
 
Hội nghị sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; xác định nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, GDTX và GDCN; biểu dương những điển hình tiên tiến, đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013. Đồng thời, chia tay các đồng chí Giám đốc sở GD&ĐT nghỉ chế độ, chuyển công tác; chúc mừng các đồng chí Giám đốc sở GD&ĐT mới được bổ nhiệm trong năm học 2012 - 2013.
 
Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua ‘‘Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’ giai đoạn 2008 - 2013 khai mạc sáng ngày 20/7/2013.
 
Hội nghị sẽ thảo luận, trao đổi các sáng kiến, kinh nghiệm thực tế giữa các đơn vị về việc thực hiện phong trào thi đua giai đoạn vừa qua và các đơn vị đề xuất phương hướng thực hiện trong giai đoạn tới. Đồng thời, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về việc thực hiện phong trào thi đua của năm học 2012 - 2013 và trong suốt giai đoạn 2008 - 2013.
 
Hội nghị tổng kết 5 năm cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” khai mạc chiều 20/7/2013.
 
Các Hội nghị sẽ được truyền hình trực tuyến qua mạng. Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT mời lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và thông báo các cơ sở GD&ĐT trên địa bàn, bố trí phòng họp có máy tính nối mạng để các cán bộ, giáo viên có thể tham dự và theo dõi Hội nghị qua mạng tại địa chỉ www.moet.gov.vn.
 
Báo Giáo dục và Thời đại cũng cập nhật thông tin các Hội nghị tại địa chỉ: www.gdtd.vn
 
Lập Phương