thtrungtrac
Tất cả vì học sinh thân yêu ...
Video
Tiện ích

Giáo viên đăng nhập

Thời tiết
Sơ kết 3 năm giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh” cho học sinh Hà Nội

Ngày 1/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai giảng dạy đại trà bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh” cho học sinh Thủ đô với sự tham dự của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Thành phố Hà Nội cùng đại diện các phòng giáo dục, hiệu trưởng, giáo viên các trường phổ thông.